"ไม่ควรทำลายตน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

 วิริยะ12    21 ส.ค. 2562

 "ไม่ควรทำลายตน"

" .. เรารักตัวเรา คนอื่นก็รักตัวเขา "เราไม่อยากให้ใครทำเช่นไรกับเรา คนอื่นก็ไม่อยากให้ใครทำเช่นนั้นกับเขา" เราไม่อยากให้เขาทำกับเรา เขาก็ไม่อยากให้เราทำกับเขา

"เราอยากให้คนอื่นทำดีกับเราอย่างไร คนอื่นก็อยากให้เราทำดีกับเขาอย่างนั้น" พึงพยายามคิดถึงความจริงนี้ไว้ให้เสมอ เท่าที่จะมีสตินึกได้ จะเป็นคุณแก่ตนเองอย่างยิ่ง "การคิดพูดทำทั้งหมดจะเป็นไปอย่างดีที่สุด ไม่เป็นการทำร้ายผู้อื่น ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและนั้นแหละคือการไม่ทำร้ายตนเอง" ไม่เบียดเบียนตนเอง

"เมื่อจะคิดชั่วพูดชั่วเมื่อใด พึงนึกถึงตัวเอง" นึกว่าตนเป็นที่รักของตน "จึงไม่ควรทำลายตน การคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นการทำลายตนเองอย่างแน่แท้" .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

21 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5381 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย