"เรื่องของจิตของใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "เรื่องของจิตของใจ"

" .. "ให้พยายามรักษาใจให้ได้เสียก่อน ตั้งมั่นอยู่ที่ใจเสียก่อน" แล้วค่อยพยายามดูเรื่องของจิต ที่มันออกไปนิด ๆ หน่อย ๆ ไปสู่อารมณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องของจิต "จิตกับใจเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา"

เมื่อเราจะระงับอารมณ์อะไรก็ตาม อารมณ์มันเกิดขึ้นนั่น มันมาจากของภายนอก "มันเกิดมาจากภายนอกแล้วมากระทบจิต" ให้จิตนั้นหวั่นไหว "ถ้าหากเรากำหนดถึงใจแล้ว ไม่มีอะไรหรอก รู้เท่า รู้เรื่อง มันก็สงบอยู่" ความสงบนั้นให้รักษาให้มาก เราพยายามที่สุด .."

"วิธีชำระจิต"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
http://tesray.com/afterhours-16


• กรรมที่ต้องชดใช้

• รู้ทันกรรม

• การ์ตูน เรื่อง " พ่อ เตือน ลูก " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• กิจ-กรรม (ฮาธรรมะพระพยอม)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย