"ความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่ง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    19 พ.ย. 2562

 "ความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่ง"

" .. การที่อยู่ด้วยกัน มันต้องมีการกระทบกระเทือนกันบ้าง ต้องมีความอดทนจึงจะอยู่กันได้ "ในศาสนานี้แสดงอานิสงส์ของความอดทนเป็นอย่างยิ่ง ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่" เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน ท่านจึงสอนให้มีความอดทน

แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกัน "ไม่อิจฉาพยาบาท ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ" มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษาหารือเข้าหากันได้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-74DT014902

วิริยะ12

19 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4619 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย