"พยาธิธรรม" (หลวงปู่เทส เทสก์รังสี)
 วิริยะ12   8 เม.ย. 2563

.
 "พยาธิธรรม"

" .. แท้จริง "การเจ็บป่วยนับว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิต" อันใคร ๆ ไม่พึงปรารถนาก็ตาม "แต่มันก็เป็นพยาธิธรรม"

ผู้ปฏิบัติธรรมและมุ่งในธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย "จะเว้นธรรม ๔ ประการนี้เสียมิได้เลย" คือ "ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม มรณธรรม" หากไม่มีธรรม ๔ ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินเสียแล้ว คนเราก็จะพากันประมาทเสียโดยมาก .. "

หลวงปู่เทส เทสก์รังสี 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/DT014902

วิริยะ12

8 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4119 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย