"จิตตัวอันธพาล" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 เม.ย. 2563

 "จิตตัวอันธพาล"

" .. "ให้ตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบ" อย่าคิดอย่าส่ายอย่าแส่ เรื่องใครก็ตามอย่าถือเป็นเรื่องสำคัญ "ยิ่งกว่าเรื่องที่มันคิดมันปรุงขึ้นจากใจตัวเอง ตัวนี้ตัวเป็นภัย" มันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ คิดไปไม่หยุดไม่ถอย "นี่ละจิตตัวนี้ตัวอันธพาล"

บังคับอย่าให้มันคิดไป "ดูหัวใจตัวเองตัวเป็นอันธพาล" ตัวนี้เป็นอันธพาล มันไปคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี "ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้" ตัวอันธพาลไม่ยกโทษมัน มันก็ยิ่งสนุกเพ่นพ่าน เป็นอย่างนั้นละ "นักภาวนาดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูตัวเอง" เสีย ผิด

ดูหัวใจ มันแป๊บออกมาคิดปั๊บ "มีสติแล้วมันจะดับทันที ถ้ามีสติครอบตลอดคิดไม่ได้มันไม่คิด สติสำคัญมาก" ใครภาวนาถ้าสติจับติดตลอดเวลาแล้วกิเลสจะไม่เกิด ถ้าเผลอเมื่อไรปั๊บออก นั่นละเวลามันออกกิเลสออกไปพร้อมกัน ไปเอาไฟมาเผาเรา

"ถ้าสติมีอยู่แล้วไม่ออก สงบ" ต่อไปนานเข้า ๆ ก็สงบ ๆ แน่นหนามั่นคงขึ้น เพราะสติควบคุม "ถ้าภาวนาไม่มีสติไม่เป็นท่า" พากันจำให้ดี สอนทุกแง่ทุกมุมละ มาภาวนาอย่าไปดูใคร ดูหัวใจเจ้าของ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4298&CatID=2

   DT014902

วิริยะ12

26 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย