"โทษของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    2 มิ.ย. 2563

.
 "โทษของกิเลส"

- ราคะ โทษหนัก แต่บุคคลเห็นเป็นของเบา ค่อยเกิดช้า ๆ แต่แก้ยาก
- โทสะ โทษหนัก เผ็ดร้อน เกิดง่าย หายเร็ว
- โมหะ โทษเบา เกิดช้า แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีแก้แลแก้ไม่ถูกทาง ไม่มีวันจะหายเลย .. "

"สามทัพธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/
   DT014902

วิริยะ12

2 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย