"สร้างบารมี" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

 วิริยะ12  

.
 "สร้างบารมี"

" .. ภาวนาก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรม "พุทโธ" จดจ่อเข้าไปบ่อย ๆ เดี๋ยวมันก็สงบเองหรอก ถ้าดูลมหายใจก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจ เข้า "พุท" ออก "โธ" ก็ได้ทำไป ๆ ทำบ่อย ๆ ทำให้มาก ๆ นี่แหละคือความดี ตั้งแต่เช้าจนคํ่า วันหนึ่ง ๆ ก็มีแต่ความดี "นี่แหละเรียกว่า สร้างบารมี" .. "

"ธรรม .. ย้ำเตือน"
หลวงปู่เพียร วิริโย
    

5,363


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย