"กุศลธรรมทั้งหลาย มีสติเป็นเค้ามูล" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2563

.
 "กุศลธรรมทั้งหลาย มีสติเป็นเค้ามูล"

" .. "ครั้นมีสติแล้ว กุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้น" ก็มีแต่ทำแต่ความดี ทุกสิ่งทุกอย่าง "รู้แล้วอย่างนี้ ก็ให้พากันหัดทำสติ" มันผิดก็ให้รู้ เราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกนึกได้เสียก่อน

เราจะพูดก็ให้ระลึกนึกได้เสียก่อน "เราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกนึกได้เสียก่อน" จะคิดก็ให้ระลึกนึกได้เสียก่อน "มันถูกเราจึงพูด มันถูกเราจึงทำ มันถูกเราจึงคิดนึก" ให้ทำสติให้สำเหนียกให้แม่นยำ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5312 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย