"กัลยาณมิตรเกิดฝ่ายเดียวไม่ได้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    30 ม.ค. 2564

.
 "กัลยาณมิตรเกิดฝ่ายเดียวไม่ได้"

" .. ที่จริงกัลยาณมิตรจะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ กัลยาณมิตรต้องเกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพียงยอมรับทั้งสองฝ่าย "กัลยาณมิตรจะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้" แม้คนดีมีปัญญาสักคนหนึ่งจะมีความหวังดี "ปรารถนาจะช่วยคนดีคนใดคนหนึ่งให้พ้นจากภัยพิบัตินานาประการ ก็ย่อมไม่อาจทำได้ แม้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความเข้าใจคำว่า กัลยาณมิตร" .."

"แสงส่องใจ" อาสาฬหบูชา ๒๕๔๙
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13326   DT014902

วิริยะ12

30 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย