"บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย"

" .. "การนั่งสมาธิภาวนาอย่ากลัวตาย" มันไม่ตายง่าย ๆ เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเวลา บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาช่วยอุดหนุนไม่ให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บอันรุนแรงนับเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ นี่คือว่า "บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย"

เมื่อได้ทำบุญ ทำทาน รักษาศีลแล้ว ผลอันนั้นย่อมมีอยู่ในใจ วาจา ร่างกายของเราทุกคน "แต่เป็นของละเอียดอ่อนมองไม่เห็น" ถ้าใจเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อใด ก็จะเห็นผลด้วยตัวเอง .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,464


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย