"คาถากันโรคระบาด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    17 ก.พ. 2564

.
 "คาถากันโรคระบาด"

" .. เอาพุทโธไว้นะ "ให้จับพุทโธไว้" นี่องค์ศาสดาอยู่ในหัวใจแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว นี่เราไปเราก็ไปกับพุทโธ เราก็บอกอย่างนี้ "นี่พวกนี้อยู่ก็อยู่กับพุทโธนะ" ให้อยู่กับพุทโธ ไม่เป็นอะไรนะ ..

.. "ไปที่ไหนให้มีพุทโธ ๆ อยู่ภายในใจ มีความตายระลึกไว้ภายในใจ" คนเรามีความรู้ตัวอยู่เรื่อย ๆ ไม่ลืมตัวง่าย ๆ "มีพุทโธก็ไม่ลืมตัว" มีระลึกความตายใส่ตัวเองก็ไม่ลืมตัว "ให้มีความรู้สึกตัวรู้จักบุญรู้จักบาป" ถ้าไม่มีอันนี้ไปใหญ่นะ กิเลสมันลากไปหมดนั่นแหละ พากันจำเอานะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1118&CatID=2DT014902

วิริยะ12

17 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4608 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย