"ธรรมธาตุเที่ยง นิพพานเที่ยง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 มี.ค. 2564

.
 "ธรรมธาตุเที่ยง นิพพานเที่ยง"

" .. ธรรมธาตุ "ได้แก่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้น" พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกอันนี้มากขนาดไหน พระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ องค์นั้นตรัสรู้ วันนี้หนี้งองค์ วันหน้าหนี้งองค์สององค์ ก็เป็นสามองค์สี่องค์แล้ว

กี่กัปกี่กัลป์ก็ตรัสรู้มาเรื่อย ๆ พระพุทธเจ้าจึงย่อมมี จำนวนมากมายก่ายกอง พระสาวกของพระพุทธเจ้า แต่ละพระองค์ก็จำนวนมาก "เหล่านี้เป็นธรรมธาตุทั้งนั้นครอบโลกธาตุไปหมด" โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ ธรรมธาตุ นี้แล

ที่ว่า "ธรรมมีอยู่ ๆ คือ ธรรมธาตุเหล่านี้แหละ" โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูขา นี้ก็ไม่ฉิบหาย กลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมา ท่านว่า "นิพพานเที่ยง กับ ธรรมธาตุ นี้เที่ยง" ก็อันเดียวกันนั่นแหละ

"นี่ล่ะจิตไม่เคยฉิบหาย" ตกนรกอเวจีกี่กัปกี่กัลป์ก็ฟินตัวขึ้นมาได้ จนกระทั้งถึง นิพพาน ถึงธรรมธาตุ ก็ไม่ฉิบหายเป็นธรรมธาตุ ที่คงเล้นคงวาหนาแน่น "ท่านเรียกว่า นิพพานเที่ยง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘    DT014902

วิริยะ12

19 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย