"ไปธุดงค์เพื่ออะไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "ไปธุดงค์เพื่ออะไร"

.. พระเณรบางกลุ่มหลังจากออกพรรษาแล้ว นิยมพากันออกเที่ยวธุดงค์ไปในที่ต่าง ๆ มีการตระเตรียมบริขาร หรือชุดธุดงค์กันอย่างครบเครื่อง "แต่ในการไปนั้นมีอยู่หลายรูปที่ไปแบบผิดเป้าหมาย" เช่นทรงเครื่องกัมมัฏฐานไปรถทัวร์ รถไฟบ้าง เที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตามสำนักงานต่าง ๆ บ้าง ฯ ..

หลวงปูจึงกล่าวท่ามกลางคณะกัมมัฏฐานว่า ..

" .. การกระทำตนเป็นพระธุดงค์รูปงามนั้น ย่อมไม่ควร ผิดวัตถุประสงค์ของการเดินธุดงค์ ทุกองค์พึงสำเหนียกให้มากว่า "การประพฤติธุดงค์กัมมัฏฐานนั้น มุ่งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ ให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่านั้น" การไปธุดงค์กัมมัฏฐานแต่ตัว ส่วนใจไม่ไปนั้น ไม่เป็นการประเสริฐเลย .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
    

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย