"รู้แล้วปล่อยวาง" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "รู้แล้วปล่อยวาง"

" .. อย่างเช่น "ท่านชาคโรจะมาวัดป่าพง ก็ต้องอยากมาก่อน" ถ้าไม่รู้สึกว่าอยากมาก็ไม่ได้มา โยมทั้งหลายก็เหมือนกัน "ก็มีความอยากนั่นแหละจึงได้มา" นี้จึงมาด้วยความอยาก "เมื่อมีความอยากขึ้นมา ท่านก็ว่าอย่ายึดมั่น คือมาแล้วก็กลับ"

อย่างที่สงสัยว่า "นี่อะไร" แล้วก็ยึดขึ้นมา "เออ .. มันเป็นไฟฉายนะนี่นะ แล้วก็วางมัน" นี้เรียกว่า "ยึด แต่ไม่ให้มั่น ปล่อยวาง รู้แล้วปล่อยวาง" พูดง่าย ๆ ก็ว่ารู้แล้วปล่อยวาง "จับมาดู รู้แล้วปล่อยวาง" .."

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) 

5,640จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย