"มาจากจิตใจทั้งนั้น" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    4 ก.ย. 2564

.
 "มาจากจิตใจทั้งนั้น"

" .. เมื่อคิดเป็นบาป พูดออกก็เป็นบาป ทำอะไรก็ไปในทำนองคลองบาปนั่นแหละ มาจากจิตใจทั้งนั้น "เมื่อใจภาวนาพุทโธอยู่"เป็นใจบุญ ใจบุญใจกุศลในตัวเรานั้น "คิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศล"

ทำดี พูดดี คิดดี "ภาวนาอยูในใจทุกเวลา" จิตใจของผู้นึก ผู้เจริญเช่นนี้ ก็มีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด ไม่โกรธให้ใคร ไม่โลภอยากได้ของใคร "ไม่หลงใหลไปตามกิเลสกาม วัตถุกาม" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 


• วิธีเสริมสร้างพลังชีวิต | พลังงานบำบัด ตอนที่ 2 | EP.119

• หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)

• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• สุขจิต-จิตสุข

• "ดับความโง่อันเดียว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย