"จิต คือขุมทรัพย์" (หลวงปูเทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "จิต คือขุมทรัพย์"

" .. จิต ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้ดีแล้ว มีแต่จะนำให้กิเลสมาทับถมถ่ายเดียว ตรงกันข้าม "ถ้าผู้ได้ฝึกฝนอบรมจิตไว้ดีแล้ว ก็จะเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาล" เพราะจิตเป็นผู้แส่ส่ายแสวงหากิเลสใส่ตัวเอง พร้อม ๆ กันนั้น ก็เป็นผู้แสวงหาปัญญามาให้ตัวอีกด้วย .. "

"สิ้นโลกเหลือธรรม"
หลวงปูเทสก์ เทสรังสี 

5,414จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย