"พระไตรสรณะ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    2 พ.ย. 2564

.
 "พระไตรสรณะ"

" .. "พระไตรสรณะ คือที่พึ่งที่ระลึก" หรือพระสรณะ ๓ อันหมายจำเพาะเจาะจงแน่นอนทุกยุคทุกสมัย ไม่เปลี่ยนแปลงว่า พระไตรสรณะ หรือ พระไตรรัตนะ หรือ "พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์เท่านั้น" ไม่มีสรณะ ๔ หรือ สรณะ ๕ สรณะ ๖ ฯลฯ เป็นต้น

การใช้คำสรณะจึงควรใช้ให้ถูกตามเป็นจริง ที่สูงส่งศักดิ์สิทธิ์ ดังที่เห็นชัดอยู่ "ไม่มีการกล่าวว่ามารดาบิดาครูอาจารย์หรือบุคคลอื่น ที่ครบ ๓ คน ว่าเป็นสรณะ ๓ หรือเป็นไตรสรณะ" นี้จึงควรเป็นข้อคิดเตือนสติ โดยเฉพาะผู้เป็นพุทธศาสนิก นับถือพุทธศาสนาในการใช้คำสรณะที่ยิ่งใหญ่นี้ อย่าให้ผิด อย่างให้พร่ำเพรื่อ .. "

"แสงส่องใจ" อาสาฬหบูชา ๒๕๔๖
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  DT014902

วิริยะ12

2 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4938 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย