"อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์" (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

 วิริยะ12    6 พ.ย. 2564

.
 "อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์"

" .. ไปตามธรรมะ เดินตามธรรมะ ยืนอยู่ก็ธรรมะ นั่งอยู่ก็ธรรมะ นอนอยู่ก็ธรรมะ ไปก็ธรรมะ มาก็ธรรมะ จะไปทุกข์อะไร "อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์"

ธรรมะไม่มีสัตว์ ไม่มีคน อยู่กับคนก็ทุกข์น่ะซิ อยู่หลายคนก็ทะเลาะกัน อยู่คนเดียวก็ทะเลาะกับตัวเอง ทะเลาะกับมิจฉาทิฏฐิ "อยู่กับธรรมะไม่ทะเลาะกับใคร" .. "


หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี    DT014902

วิริยะ12

6 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย