"บุญนั้นใครทำใครได้" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    11 พ.ย. 2564

.
 "บุญนั้นใครทำใครได้"

" .. บาป-บุญทำแล้วอย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่อื่น "ทำบาป-บาปก็มาอยู่ที่ตัว ทำบุญ-บุญก็มาอยู่ที่ตัว" เป็นเงาติดตัวตลอดเวลา

"รักษาศีลให้ทาน ไหว้พระสวดมนต์ นั่งภาวนา" เรียกว่าทำบุญ "บุญนั้นใครทำใครได้" ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำ คนหนึ่งไม่ทำแล้วไม่ได้ "จะได้ก็ตรงที่เราอนุโมทา-ยินดีกับบุญกุศลทีเขากระทำ" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

11 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5282 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย