"ธรรมะช่วยอะไรเราได้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมะช่วยอะไรเราได้"

" .. เมื่อสมัยไฟไหม้จังหวัดครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว ผลคือความทุกข์ยาก สูญเสียสิ้นสติไปก็หลายรายวนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังว่า "อุตส่าห์ทำบุญกุศล ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วย ทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครอง" ไฟไหม้บ้านวอดวายหมดแล้วเขาเหล่านั้นเลิกเข้าวัดทำบุญไปหลายราย เพราะธรรมะไม่ช่วยให้เขาพ้นจากไฟไหม้บ้านฯ 

 หลวงปู่ว่า ..

ไฟมันทำตามหน้าที่ของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้น หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย ความพลัดพรากจากกันนั้น สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกอยู่แล้ว "ทีนี้ผู้มีธรรมะ เมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์ อย่างนี้ต่างหาก" ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หิว ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนั้น .. "

"ผู้ที่เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องหายาก"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 
   

5,398


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย