"กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    25 พ.ย. 2564

.
 "กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก"

" .. "ผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้" แต่ผลที่แท้จริงอันจักเกิดจากกรรม คือการเบียดเบียนที่ได้ประกอบการทำลงไปนั้น จักเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก" เหมือนผลของยาพิษร้ายแรง กรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จักไม่เกิดผลร้ายแก่ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มี ย่อมเป็นไปไม่ได้ "ถ้าเป็นกรรมดีก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จักให้ผลชั่ว"

เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนา "พึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจัง ถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิด" จักเป็นสิริมงคล เป็นความสวัสดีแก่ตนเอง .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926DT014902

วิริยะ12

25 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5111 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย