"วิธีฟังธรรมพระป่า" (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)

 วิริยะ12    8 มี.ค. 2565

.
 "วิธีฟังธรรมพระป่า"

" .. "การฟังธรรมป่าไม่หมือนธรรมที่ศึกษาเล่าเรียนมา" ส่วนใหญ่ท่านพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านจิตใจ เพราะท่านเคยศึกษา เคยปฏิบัติมาแบบนั้น "ตำรับตำราที่เคยศึกษาเล่าเรียนโดยส่วนใหญ่ เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติท่านก็ทอดทิ้ง" เพราะถ้ายังมัวงมอยู่กับตำราอีก การภาวนาทำจิตทำใจก็ไม่ก้าวหน้า

ฉะนั้น ท่านจึงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทางตำรับตำราทิ้งไปหมด "แตไม่วางด้านสติปัญญา ด้านจิตใจของตัวเอง" เพราะตำรามันอยู่นอก "ส่วนทางปฏิบัติมันเข้ามาด้านใน คือดูกาย ดูใจของตัว" ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านสอนแบบนั้น

"การสดับรับฟังธรรมจากท่านก็ทำนองเดียวกัน" ไม่ต้องไประลึกนึกถึงตำรับตำราว่า ท่านจะเทศน์อะไรให้เราฟัง อานิสงส์อะไร เป็นอย่างไร ไม่ต้องไปคำนวณคำนึงถึง "กำหนดจิตของตัวให้อยู่ภายใน อย่าส่งใจไปข้างหน้าข้างหลัง ตั้งจิตอยู่กับปัจจุบัน" ท่านเทศน์อะไรสอนอะไรมันก็จะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเรา .. "

"อบรมกรรมฐานภาวนา"
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
 DT014902

วิริยะ12

8 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4976 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย