"เสียงธรรมชนะเสียงทั้งปวง" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12  

.
 "เสียงธรรมชนะเสียงทั้งปวง"

" .. เมื่อเข้าที่นั่งภาวนาต่อไป "จิตกับสติ กับปัญญา กับกายสัมพันธมิตรกันอยู่" ไม่นานจิตก็รวมสงบเฉียด ๆ แล้วพูดขึ้นว่า ..

"การเจริญธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นเครื่องชำระเหล่ากิเลสออกจากดวงจิตได้" เคราะห์เข็ญเวรร้าย กรรมชั่วช้าลามกนั้นก็ตกไปหมด ไม่เหลือเศษอยู่ได้ "นั่นแหละเสียงต่าง ๆ นานานั้น สู้เสียงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่ได้"

อันนี้เป็นเสียงที่คมกล้า ฝ่าฟันซึ่งอุปสรรคได้ และเป็นเสียงสะอาด อ่อนโยน "สัตว์ทั้งหลายได้ยินแล้วก็ใจอ่อน ใจเบิกบาน ร่าเริงบันเทิง เขาก็สาธุการเท่านั้น" นี่แหละเป็นเสียงที่ดีเลิศประเสริฐอย่างนั้น จิตพูดขึ้นมา .. "

"ภาวนาสู้เสือ"
(หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm
   

5,405


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย