."นี่เรียกว่าธรรมะ เรียกว่าสภาวะ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    15 มิ.ย. 2566

.
 "นี่เรียกว่าธรรมะ เรียกว่าสภาวะ"

" .. เรื่องที่จิตของเราที่ไม่สงบนั้น "เพราะว่าจิตของเรานั้นน่ะไม่เข้าถึงธรรมะอันแท้จริง" ไม่ถึงจุดธรรมะอันแท้จริง "จิตเรายังโง่อยู่ ยังไม่ฉลาด" ไม่มีปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลาย "นั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรม"

อะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่าง "สิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มี" คือของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแหละ "ท่านเรียกว่าธรรมะ" จะเป็นรูปที่เรามองเห็นด้วยตาก็ตามจะเป็นนามสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็ตาม เป็นธรรมกันทั้งหมดเลยทีเดียว

"นี่เรียกว่า ธรรมะ เรียกว่าสภาวะ" คือความเป็นอยู่อย่างนั้น มันเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้น แม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตาม ไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม "สภาวธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นเอง" ไม่แปรเป็นไปอย่างอื่น .. "

"มรรค ๘"
(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 

https://www.baanjomyut.com/pratripidok/cha/07.html   DT014902

วิริยะ12

15 มิ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5303 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย