กฎแห่งกรรม

 DMCnews    28 ส.ค. 2555

กฏแห่งกรรม คือ กฏแห่งการกระทำ
หรือ กฏแห่งเหตุและผล ประกอบเหตุอย่างนี้
ต้องไปมีผลอย่างนั้น ประสบผลอย่างนี้
เพราะประกอบเหตุมาอย่างนั้น

กรรม คือ การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ
จะดีหรือชั่ว เจตนาหรือไม่เจตนา จะน้อยหรือมาก
ล้วนมีผลทั้งสิ้น ที่ไม่มีผลไม่มีเลย
ผลบางอย่างปรากฏชัดในปัจจุบันทันตาเห็น
บางอย่างไม่เห็น เพราะเราตายเสียก่อน
แต่ว่าผลนั้นจะส่งต่อ ๆ กันไปหลังจากตายแล้ว
รวมทั้งเกิดใหม่อีกกี่ครั้งก็ยังต้องเจออีก

กฏหมายหรือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ในโลก ที่มนุษย์สมมติกันขึ้นมา
ยังหลีกเลี่ยงได้ ยังเปลี่ยนแปลงได้
ปีนี้ใช้อย่างนี้ ปีหน้าเปลี่ยนใหม่
แต่กฏแห่งกรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
ปลูกถั่วก็ต้องเป็นถั่ว
ปลูกงาก็ต้องเป็นงา
ปลูกถั่วจะเป็นงาไม่ได้


   DT012201

DMCnews

28 ส.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย