"ตัวเองหลงตัวเอง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    3 ก.ย. 2566

.
 "ตัวเองหลงตัวเอง"

" .. ถ้าหากว่า "ตัวเองหลงตัวเอง หลงสำคัญว่ามีตัวมีตน" แล้วถ้าเขาด่ามา มันก็จะหลงเข้าใจว่าเขาด่าเราอีก "เพราะว่าจิตเป็นผู้รับรู้คำด่า" ทีนี้ถ้าหากว่า "สติสัมปชัญญะได้เจริญแก่กล้าจนเห็นตามสภาพความจริงแล้ว" มันจะปฏิเสธทันทีเลย

เขาด่ามา "เป็นอย่างนั้นเองนะ ..ไม่ใช่เรา ..ไม่มีเรา ..ไม่มีอยู่ในนี้" มันจะปฏิเสธในใจทันทีเลย เมื่อมันปฏิเสธอย่างนั้น "มันก็ไม่รับเอาคำด่า คำว่า คำสรรเสริญเยินยอของคนอื่นเลย"

เมื่อมันไม่รับเอาแล้ว มันก็ไม่มีเรื่องอะไร "บัดนี้มันก็ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทเถียงกันแต่อย่างใด เวรทั้งหลายก็ย่อมระงับไปโดยปริยาย" มันมีผลดีทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นด้วย .. "

"ธรรมโอวาท หลวงปู่เหรียญ"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 

   DT014902

วิริยะ12

3 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย