"ธรรมมีอยู่ในตัวของเรานี้เอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมมีอยู่ในตัวของเรานี้เอง"

" .. "ธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมด" ขอให้เชี่อแน่วแน่ในใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า โอ .. "ธรรมนี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เอง" จะขึ้นเหนือล่องใต้ จะไปไหนใกล้หรือไกล "ธรรมมีอยู่ในตัวเราหมดทุกสิ่งทุกประการแล้ว" เราหอบธรรมไปแต่เราไม่ดูธรรมของเราน่ะซี มันจึงไม่เห็นธรรม

ครั้นมาดูตรงนี้แล้วเห็นธรรมชัดเจนขึ้นมาว่า อ๋อ .. "ธรรมอยู่ที่นี่หรอกก็หมดเรื่อง" ทีนี้ไม่ต้องวิ่งหาหรอก "ธรรมมีอยู่ในตัวของเราแล้ว" จึงว่าขอให้ตั้งศรัทธาเชื่อมั่นเต็มที่แล้วพิจารณาธรรมะ ก็จะไม่มีที่สิ้นที่สุด ธรรมะมีอยู่ในตัวของเรา "อันนี้เป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทุก ๆ คัมภีร์" ทรงแสดงออกไปจากธรรมะอันนี้อันเดียวเท่านั้น.. "

"ขันธ์ห้า"
พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 

5,451จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย