"การภาวนา คือวิธีอ่านตัวเรา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    4 เม.ย. 2567

"การภาวนา คือวิธีอ่านตัวเรา"

" .. "การภาวนา คือวิธีอ่านตัวเรา ให้รู้ความผิด ถูก ชั่ว ดี ได้อย่างถูกต้อง" ยิ่งกว่าผู้อื่นจะมาคอยชี้แจงความบกพร่อง ของเราให้เราทราบเสียอีก "ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีกำจัด หรือลดละความผิดของตัวที่เคยมีมาและปิดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลาย มิให้เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วย" ..

การไม่หัดอ่านตัวเองทำให้เกิดเรื่องยุ่งบ่อย ๆ

.. การภาวนานี้แล "เป็นวิธีการของผู้แสวงหาความสุข โดยถูกต้องอย่างแท้จริง" และเป็นวิธีที่ไม่หลอกลวงให้เกิด ความฟ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในทางที่ผิด .. "

"ธรรมชาวบ้าน"
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
DT014902

วิริยะ12

4 เม.ย. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  168 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย