ไม่เป็นอะไร

 ลูกโป่ง    11 ธ.ค. 2555

"ไม่เป็นอะไร"

"การไม่เป็นไร คือชีวิต
การเป็นไร คือ ไม่มีชีวิตแล้ว
สุข เป็นสุข ทุกข์เป็นทุกข์ กันจนตาย
ถ้า "รู้" จบแล้ว

"ทำไมจึงหลง?"นั่น ไม่รู้
...ไม่ได้ปฏิบัติธรรม
ถ้าปฏิบัติธรรม จะไม่มีคำว่า
ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
ทำไมจึงเป็นอย่างนี้
มีแต่คำว่า "รู้แล้ว รู้แล้ว"
พระพุทธเจ้าบอกว่า
ปฏิบัติธรรมถ้าทำถูก
เหมือนกลิ้งครก"ลง"เขา
ถ้าทำผิด เหมือนกลิ้งครก"ขึ้น"เขา"

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ


ที่มา : fb วัดป่าสุคะโต. พระสุรินทร์ ก่อนการคิด

DT0329

ลูกโป่ง

11 ธ.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5108 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย