การรับประทานมังสวิรัติดีหรือไม่ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

 ลูกโป่ง  
 การรับประทานมังสวิรัติดีหรือไม่ 

 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

 การปฏิบัติงดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์นี้เป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ขอสนับสนุน
แต่ปัญหาสำคัญว่า ผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวข่มขู่คนอื่น
การปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วอย่าถือว่าข้อวัตรปฏิบัติของตนดีวิเศษ
แล้วเที่ยวไปข่มขู่คนอื่นนั้น มันกลายเป็นบาป เป็นฉายาแห่งมุสาวาท ไม่ควรทำ 


 
ที่มา... หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบปัญหาธรรม 
http://mahamakuta.inet.co.th

5,449

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย