ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี

 วิริยะ11    20 ก.พ. 2556

 
"ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี
อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยงาม
ก็เกิดจากโคลนตม อันเป็นของสกปรก 

 แต่ดอกบัวนั้นเมื่อพ้นโคลนตมแล้ว ย่อมเป็นสิ่งสะอาด
เป็นที่ทัดทรวงของพระราชา เสนาบดีและดอกบัวนั้น
ก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีกเลย 

 เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติพากเพียร พยายาม
ย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียด คือตัวเรานี้เอง
ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของสกปรก" 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
DT014113

วิริยะ11

20 ก.พ. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  4904 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย