"แก้ปัญหา แก้กันที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12    23 พ.ย. 2557

 "แก้ปัญหา แก้กันที่ใจ"

" .. คำว่ากรรม ก็คือการกระทำทางกายและวาจา
มโนกรรมเป็นใหญ่เป็นประธาน ในความอยากทั้งปวง

การกระทำทางกาย ทางวาจา
จะออกมาจากความอยากของใจนี้ ทั้งหมด

การทำผิดทำถูก พูดผิดพูดถูก จะเป็นผลสะท้อนเข้าหาใจ
ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาของความอยาก ต้องแก้กันที่ใจ .. "

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ  DT014902

วิริยะ12

23 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  4924 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย