สติ คือ ความตั้งอยู่ได้ : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

 จำปาพร    11 ก.ค. 2558

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
วัดธรรมมงคลฯ กรุงเทพฯ

...

สตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องมี ถ้าสตินั้นขาดเมื่อไร
"การตั้ง" ก็ตั้งไม่อยู่ เหมือนกันกับสิ่งที่เราจะตั้งขึ้นมาเป็นเสา
หรือจะตั้งขึ้นมาเป็นสิ่งของ เป็นโต๊ะ เป็นเตียง
ถ้าหากว่า ขามันหัก หรือว่าขาไม่ดี เตียงก็ตั้งอยู่ไม่ได้
ก็ต้องล้มกันลงไป ขาของเตียงก็ดี ขาของเก้าอี้หรือเสาก็ดี
ล้วนแล้วแต่เราสมมติกันขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบ
ก็เปรียบได้ด้วย "สติ" สตินั้นคือ ความระลึก
หรือเรียกว่า "ความตั้งอยู่" ความไม่วอกแวก
จิตมันไม่วอกแวกไปไม่ได้ในเมื่อมีสติ แต่พอขาดสติ
มันก็วอกแวกออกไปอย่างนี้เป็นลักษณะธรรมดา

เมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า "สมาธิ" ให้เข้มแข็ง
หรือเป็นกำลังต่อไปนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเสริม
คือ เสริม"สติ"นี้ ให้มีกำลังยิ่งๆขึ้นไป    DT017019

จำปาพร

11 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5342 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย