สัจธรรมมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    21 ก.ค. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

สัจธรรมเป็นของดีมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้สัจธรรม
ทุกคนล่ะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี่โลกนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียว
สัจธรรม คือ “ทุกข์” “สุข”นั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรม
สุขอันหนึ่งไม่ใช่สัจธรรม ท่านไม่ได้ว่าสุข “นิโรธ คือ ความดับทุกข์”
ไม่ใช่ว่า สุข ท่านบอกว่า “ความดับทุกข์” เฉยๆ

สุขตรงไหนสัจธรรมไม่มีสุข นิโรธ คือ ความดับทุกข์
ท่านพูดถึงเรื่อง “ความดับทุกข์” ไม่ใช่สุข ถ้าสุขอยู่..ไม่ใช่นิโรธ
ดับทุกข์แล้วนั้นไม่ได้เรียกว่า สุข จะเรียกอะไรก็ไม่ถูก มันอยู่ตรงนั้น

คนเราจึงว่า ไม่ชอบสัจธรรมจึงไม่ได้เห็นธรรม
ถ้าหากคนเพ่งพิจารณาถึงเรื่องสัจธรรม
เอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ ถึงจะได้เห็น “ธรรมะ”DT017019

จำปาพร

21 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย