กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
อบรมธรรมะ


กำหนดการอบรมของธรรมสถานว่องวานิช ปี ๒๕๔๘

รุ่นที่
หลักสูตร
วันที่
วิทยากร
วิปัสสนา
๒ - ๘ ก.พ. ๔๘
[ ๗ วัน ]
อ.เรณู ทัศณรงค์ และคณะ
วิปัสสนา
๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๔๘
[ ๕ วัน ]
พระประจาก สิริวัณโณ, พระสว่าง ติกชวีระ
วิปัสสนา
๒๕ - ๒๘ พ.ค.๔๘
[ ๔ วัน ]
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัติ
พลังธรรมชาติ
๑๔ - ๑๖ ก.ค. ๔๘
[ ๓ วัน ]
ศ.น.พ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ วิทยากรจากสถาบันแพทย์แผนไทย
วิปัสสนา
๒๓ - ๓๐ ก.ค. ๔๘
[ ๘ วัน ]
คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
วิปัสสนา
๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๔๘
[ ๗ วัน ]
อ.เรณู ทัศณรงค์ และคณะ

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒ ๖๔๕๐๓๐๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ส ว น

-++ ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมร่วมกัน... ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ++-

 

ข่าวกิจกรรม
"ชมรมธรรมะในสวน"จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร-ถือศีลฟังธรรม