พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทแผ่เมตตา แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรค

พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งดีกับชีวิต เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรคปัญหา

1. บทบูชาพระรัตนตรัย
2. บทกราบพระรัตนตรัย
3. บทนมัสการพระรัตนตรัย
4. บทไตรสรณคมณ์
5. บทถวายพรพระ (อิติปิโส)
6. พาหุงมหากา**
7. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
8. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
9.บทแผ่ส่วนกุศล

ขอให้ทุกท่านมีความสุขใจ สุขกาย ได้รับอานิสงส์จากบทสวดมนต์นี้ทุกท่านเทอญ สาธุ สาธุ
 10,390 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย