บทสวดทำวัตรเช้า l วัดป่าบ้านตาด

เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าแบบวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี พร้อมบทสวดให้ทุกท่านได้สวดตามไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นอานิสงฆ์แก่ตัวเองหรือผู้สวดทุกท่าน
ประกอบไปด้วยบทสวดดังต่อไปนี้
- บทสวดทำวัตรเช้า
- บทสวดสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
- บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ มหากา)
- บทสวด พระชัยปริตร (มหาการุณิโก)
- บทสวดแผ่เมตตาตนเอง
- บทสวดแผ่เมตตาสัตว์




 10,545 


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย