"ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 วิริยะ12   23 ม.ค. 2562


 "ผลของความมีศีล"

" .. "ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม ย่อมเกิดแต่ความมีศีล" ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม "เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความมีศีล" ความมีศีลเป็นการทำใหมีจิตใจเบิกบานแจ่มใส เป็นสุข

"ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม แสดงถึงความมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุข ผู้ทำเหตุ คือความมีศีล" ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .."

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 



DT014902

วิริยะ12

23 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  2764 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย