"รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "รักษาศีล รักษาที่ใจ"

ถาม : ในตำราว่าไว้ว่า "รักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล" จึงเข้าใจว่า "การรักษาศีลไม่จำเป็นต้องรักษาใจก็ได้" จึงเรียนถามอย่างนั้น

หลวงปู่ตอบว่า : ที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูก "แต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลไต้นั้น ด้นเหตุเป็นมาจากอะไรถ้าไม่เป็นมาจากใจ" ผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูก

"เมื่อเป็นมาจากใจ ใจควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้าง" จึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นคัลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเองและน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้

"ไม่เพียงแต่ศีลธรรม ที่จำต้องอาคัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลย แม้กิจการอื่น ๆ ก็จำต้องอาคัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดี การงานนั้น ๆ จึงจะเป็นที่เรียบร้อย" ไม่ผิดพลาดและทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมัน .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 


4,393


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย