ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (Traditional Version)

 DhammathaiTeam  

ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (Traditional Version)

บทเพลงแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม­พุทธเจ้า
"ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ" (The Great Triumph of The Buddha)

คำสรภัญญะ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ­จ้าอยู่หัว
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร
มิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rHBkZrwYy6Q

7,827


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย