บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

 Webmaster  

บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

บทแผ่เมตตาหลวงสรภัญญะ โดยแม่ชีอิสฺสรญาณี ไพเราะมาก
ข้าขอตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

วีดีโอธรรมะนี้ ผู้จัดทำไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ โดยไม่ได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับชมรับฟังได้คลายจากความทุกข์ เป็นที่พึ่งทางใจให้มีความสุขในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยและขอขอบพระคุณทางเจ้าของลิขสิทธิ์
ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการเผยแพร่พระธรรมครั้งนี้ บุญใดได้เกิดขึ้นแล้วขอจงสำเร็จผลแก่ทุกๆท่านด้วยเทอญ...สาธุธรรม...
#เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา #ชินบัญชร #ศีล #คาถาพระมหาจักรพรรดิ #พระคาถา

https://www.youtube.com/@user-qm5vi6ri5w

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3Si6pkbHR_s

7,755


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย