ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล “พระกริ่งรัศมี , พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 Webmaster     5 ก.ค. 2566
มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้สำหรับซื้ออาหารสัตว์ ที่ทางมูลนิธิ ฯ ได้ไถ่ชีวิตไว้ และใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิ ฯ จัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๑. “พระกริ่งรัศมี” เป็นพระกริ่งใหญ่ที่มีความอลังการสง่างามสร้างขึ้นตามพุทธลักษณะขององค์พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าแห่งนิกายมหายานที่ได้รับเผยแพร่สืบมาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อครั้งโบราณกาล ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพว่าสามารถป้องกันภยันตรายทั้งปวง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์

"พระกริ่งรัศมี ป้องกันภยันตรายทั้งปวง
เนื้อนวโลหะแก่ทองคำแก่เงิน
และมวลสารศักดิ์สิทธิ์"

# จองบูชาวัตถุมงคล องค์ละ ๔,๐๐๐.- บาท

๒. “พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนาในอิริยาบถปางสมาธิที่งดงาม หมายถึง ปัญญาญาณเป็นเครื่องคุ้มภัยพิบัติทั้งปวง การสร้างพระชัยวัฒน์มีมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาและพกพาติดตัวเป็นเครื่องป้องกันภยันตรายและให้บังเกิดโชคลาภวาสนาบารมี ดังพระนามพระชัยวัฒน์อันหมายถึงมีชัยชนะและเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร องค์พระมีขนาดเล็กกระทัดรัดจึงเหมาะกับการอาราธนาห้อยขึ้นคอได้ทุกเพศทุกวัย เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์

"พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน ปัญญาญาณเป็นเครื่องคุ้มภัยภิบัติทั้งปวง
ให้บังเกิดโชคลาภ วาสนา บารมี
มีชัยชนะ เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสภาพร
เนื้อนวโลหะแก่ทองคำแก่เงิน
และมวลสารศักดิ์สิทธิ์"

#จองบูชาวัตถุมงคล องค์ละ ๑,๐๐๐.- บาท

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประธานในพิธีการจัดสร้าง โดย พระราชวิสุทธิญาณ ฯ เจ้าคณะจังหวังเชียงใหม่ / ลำพูน / แม่ฮ่องสอน และเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

---------------------------------------------------
ติดต่อบูชาวัตถุมงคลได้ที่ :- คุณเอ๋ 080-7902623
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รัศมีแห่งธรรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 853-209083-8
ชำระเงินแล้ว กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดแจ้งการชำระเงินที่นี่

http://www.rasameehangdhama.org/


ที่มา : เชียงใหม่

1,972


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย