หลังจุดธูปเทียนบูชาพระ

 sxa642  

หลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระ ก็จะกล่าวว่า
อิมินาสักกาเรนะ ตังพุทธัง อภิปูชะยามะ
อยากทราบว่าการกล่าวนี้เรียกว่าอะไร และหมายความว่าอะไร
บางท่านก็กล่าวว่า
อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามะ
(ไม่มีคำว่า "ตัง" ก่อนหน้าพุทธัง)
อยากทราบว่าต่างกันอย่างไรครับ

และการเปลี่ยนคำสุดท้ายจากคำว่า "มะ" เป็นคำว่า "มิ"
(อภิปูชะยามิ) มีความหมายว่าอย่างไรครับ


• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• 81(25/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดเขาแก้ว วรวิหาร


• บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย