เป็นเทวดาใช่หรือไม่

 azabu  

( 1 ) ผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่1ถึง6เป็นเทวดาใช่หรือไม่ครับ
( 2 ) พวกเปรต อสุรกาย สัมภเวสี พวกนี้ถือว่าตกนรกใช่หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๗๓.ปางปรินิพพาน

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย