เกี่ยวฤกษ์สึก

 wasawaum  

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาสิกขาครับ คือตอนนี้ผมบวชแล้วครับเพื่อแ้ก้บนและทดแทนพระคุณและเพื่อขัดเกลาตัวเองด้วยอยากบวชมานานบวชเมื่อวันที่ 28 มืนาคมนี้เองแต่ก็คงบวชนานไม่ได้เพราะยังมีหนี้สินทางโลกอยู่ต้องสึกเร็วๆนี้อยากทราบว่าสึกได้ไหมครับเดือนนี้มีฤกษ์สึกวันไหนบ้างครับผมคิดว่าจะบวชประมาณ 9 วัน ใครพอทราบช่วยแนะนำผมด้วยครับ


• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• พระเคร่ง (ฮาธรรมะพระพยอม)

• รวมเพลงธรรมะลูกทุ่ง

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• สังคายนา ๕ ครั้ง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย