เชิญชวนพิมพ์หนังสือ มหัศจรรย์แห่งสังฆทาน (สังฆทานตามแนวพระไตรปิฎก) ครั้งที่ ๓

 ศร    5 ม.ค. 2557

หนังสือ มหัศจรรย์แห่งสังฆทาน หรือ สังฆทานตามแนวพระไตรปิฎก มีเนื้อหาที่อธิบายวิธีการน้อมใจทำสังฆทานให้เป็น และอธิบายเหตุผลต่างๆว่า อะไรคือเหตุผลที่ทำให้สังฆทานจึงมีผลมากกว่าถวายแด่พระพุทธเจ้า ?... เพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสังฆทาน ... สังฆทานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่... ได้บุญมากเพราะอะไร อย่างไร ทำสังฆทานอย่างไรไม่ให้มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะแทรก... และตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสังฆทานด้วยเหตุและผลพร้อมหลักฐานด้วยรูปถ่ายจากหน้าหนังสือพระไตรปิฎก ซึ่งสามารถอ่านและสืบค้นได้... ได้จัดถวายแก่วัดต่างๆในต่างจังหวัดและแจกในเทศกาลมาฆบูชาและวิสาขบูชา และล่าสุดจัดถวายแก่พระที่เข้าร่วมสัมมนาพระวินัยครั้งที่ ๑๗ ที่วัดป่าบุญคุ้มเกล้า จำนวนร่วม ๔๐๐ เล่ม....บัดนี้จำนวนหนังสือได้หมดลงแล้ว รายการแสงธรรมเพื่อชีวิตจึงขอเชิญชวนท่านที่มีศรัทธาอยากร่วมเผยแผ่ธรรมทาน ได้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งที่ ๓ ยอดพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม เล่มละ ๓๐ บาท จะปิดยอดประมาณ 20 มกราคม 2557 ที่จะถึงนี้ ( เพื่อใช้แจกทันงานมาฆบูชาที่สนามหลวงระหว่าง 10 กพ-14กพ2557) รายการแสงธรรมเพื่อชีวิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุ พล.๑ AM.1422 จันทร์-ศุกร์ 10.05 น.- 10.35 น. สนใจโปรดติดต่อมาได้ที่ อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน 084-100-8283 และคุณสุทิน อินทร์ชัย 086-036-7162 เท่านั้น.    


• วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (วัดชีปะขาว)

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ออกจากตม .. โผล่พ้นน้ำ กันเถอะบัว

• วัดชินวราราม วรวิหาร (วัดมะขามใต้)

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 0

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย