อยากบวชที่วัดปทุมวนาราม

     

ทราบมาว่าทุกอาทิตย์ที่สองหรือเท่าไหรไม่ทราบว่ามีการอุปสมบทปฏิบัติธรรมที่วัดปทุมวนาราม กระผมขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย หลักฐาน และอื่น ๆ ถ้ามี
บุญน้อย   
ทำไมไม่ไปติดต่อที่วัดเลยล่ะครับหรือโทรไปก็ได้


• หน้ากาก KN95 แบรนด์ตรางู

• บวชเพราะแม่ยาย (กัลยาณธรรมชาดก)

• บทสวดจักรพรรดิ์หลวงตาม้านำสวด ๑ ชม.

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• 163(8/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• เพลงกล่อมประสาท 🌿 ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด ผ่อนคลาย ดนตรีเพื่อจิตวิญญาณ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย