อยากบวชที่วัดปทุมวนาราม

     

ทราบมาว่าทุกอาทิตย์ที่สองหรือเท่าไหรไม่ทราบว่ามีการอุปสมบทปฏิบัติธรรมที่วัดปทุมวนาราม กระผมขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย หลักฐาน และอื่น ๆ ถ้ามี
บุญน้อย
ทำไมไม่ไปติดต่อที่วัดเลยล่ะครับหรือโทรไปก็ได้


 4,081 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย