นักปฏิบัติธรรม มีโอกาสเกิดเป็นมารได้ไหมคับ

   

-จิตก่อนตายประเภทไหน ที่มีโอกาสทำให้เกิดเป็นมาร (ไม่อยากเกิดอีกหรอกคับ เบื่อโลกมนุษย์ยุคปัจจุบัน แต่ถามเผื่อทำไม่ได้)
• ตายเป็นสุข คือตาย อย่างไม่มีอะไรตาย

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย