วัดมหาบุศย์ (แม่นาคพระโขนง) ขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนสร้างอาคารจอดรถ

 PRTHAILAND  • อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• บทสวดมหาเมตตาใหญ่ เสียงหลวงพ่อจรัญฯ สวดทุกวันอย่างน้อยวันละ 3 รอบ แก้กรรม

• ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

• มุทิตาจิตแด่..พระพรหมบัณฑิต

• แก้ไขนิสัยอิจฉา จาก พระภาวนาวิริยคุณ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย