ประเพณีไทยตักบาตรดอกไม้

 lovethailand2019    17 ม.ค. 2567

ประเพณีไทยตักบาตรดอกไม้ นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่งเพราะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง และมีเพียงแห่งเดียวที่พระพุทธบาทราช-วรมหาวิหาร นอกจากชาวพุทธศาสนิกชน จะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้วยังตื่นตา ตื่นใจกับขบวนรถบุพชาติ ขบวนวัฒนธรรม และการแสดงศิลปพื้นบ้านด้วย ที่ขาดเสียมิได้คือ ความงดงามของดอกเข้าพรรษา ที่บานสะพรั่ง ทั่วทั้งวัดพระพุทธบาทตลอดทั้ง ๓ วัน

ช่วงเวลา วันเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมาช้านาน พี่น้องประชาชนชาวพระพุทธบาทและใกล้เคียง จะถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปี(ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) เป็นวันตักบาตรดอกไม้ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา จังหวัดสระบุรี ได้เพิ่มจำนวนวันตักบาตรดอกไม้ จาก ๑ วัน เป็น ๓ วัน มีพิธีตักบาตรดอกไม้วันละ ๒ รอบ คือ รอบเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยดอกไม้ที่ใช้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องเป็น “ดอกเข้าพรรษา” เท่านั้น   
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีไทยของชาวพุทธโดยมีความเชื่อเรื่องของการทำบุญ พบบางพื้นที่ของประเทศไทย เช่น เป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดสระบุรีโดยจัดที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวรวิหาร


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• นกคุ่มโพธิสัตว์ (วัฏฏกชาดก)

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย